Contact

directie
Henk Heuvelmans
henk@muziekweek.nl

programma/productie
Martijn Buser
martijn@muziekweek.nl

communicatie en marketing

Ingrid Beer
publiciteit@muziekweek.nl

Marisa Tempel

vrijwilligers/productie
Jan Nieuwenhuis
vrijwilligers@muziekweek.nl

kaartverkoop
kassa@muziekweek.nl

Vrienden van de Gaudeamus Muziekweek
vrienden@muziekweek.nl

Gaudeamus Muziekweek
Loevenhoutsedijk 301
3552 XE Utrecht
030 820 01 11
info@muziekweek.nl

Fiscaal nummer: 850027196B01

Doelstelling Stichting Gaudeamus Muziekweek:
“De stichting heeft ten doel: het jaarlijks organiseren van een of meer muziekevenementen en al hetgeen tot een en ander behoort, daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord.” (Statuten art.2)


Bestuur Gaudeamus Muziekweek:
Gerard Walhof, voorzitter
Jacqueline Hulst, secretaris
Ranti Tjan, penningmeester

Beloningsbeleid Bestuur: 
Het bestuur is onbezoldigd. Het bestuur stelt een directeur aan, die voor zijn werkzaamheden een salaris ontvangt. De directeur stelt medewerkers aan, die voor hun werkzaamheden een salaris ontvangen.